Förtagets historia

Nicolaus_von_HobeGruendungsurkundeEmileNoelting_72dpi

Jacques Emile Louis Alexandre Nölting grundade 31 december 1858 handelsföretaget

Emile Nölting GmbH & Co. KG

i Hamburg. Företaget importerade och exporterade bland annat textilvaror.

Emile Nölting var bla medgrundare av Commerzbank, Bavaria St. Pauli Brauerei, Marienkrankenhaus i Hamburg samt Carlshütte i Rendsburg. Kejsare Faustin I. av Haiti utnämnde honom 1859 till konsul för Haiti.

Båda världskrigen krävde en återuppbyggnad och omorientering av handelsområdet.

Från 1890 och fram till idag leds handelsföretaget Emile Nölting av grundarens ättlingar. Sedan 1986 är företaget specialiserat på produktion och import av hushållsartiklar utanför livsmedelssektorn och driver numera sin försäljning inom självbetjäningsområdet över hela världen.

I oktober 2009 fortsatte Nicolaus von Hobe denna tradition och tog som 6:e generation över ledningen av familjeföretaget. Sedan dess riktar vi vårt fokus, förutom på egna märken, även på märkeshandel.

Sedan 2015 har Emile Nölting varumärkesrättigheterna för det framgångsrika amerikanska märket Scrub Daddy för Tyskland och delar av Europa och utvecklas på detta sätt till märkets europeiska bas.

I december 2016 övertar Emile Nölting det svenska märket dustie®, som där är känt för sitt innovativa, universella system för dammsugarpåsar. Det nygrundade dotterbolaget “Emile Nölting Scandinavia AB“ med säte i Sverige kommer att ta över försäljningen där.